Tiskárna AF BKK – certifikovaný partner

AF BKK je první tiskárnou v Praze, která přijala standardy Forest Stewardship Council® (FSC®). Značka FSC garantuje jasný původ dřeva a celého zpracovatelského řetězce. Certifikaci pro Českou republiku zajišťuje nevládní nezisková organizace FSC ČR, o. s.

Jeden papír

Normální papír

je krásný a kvalitní, ale jeho výroba je z nekontrolovaných zdrojů. A tak se produkcí takových papírů můžete podílet na devastaci planety.

Ten druhý

Papír s certifikací FSC

je stejně krásný a kvalitní, a ještě navíc nese značku, která zaručuje, že je fér. Že kvůli vašemu dopisu nebyly ničeny perspektivní porosty.

A PŘESTO OBA STOJÍ STEJNĚ. KTERÝ JE PRO VÁS LEPŠÍ?

Jeden

Recyklovaný papír

je recyklovaný.
Není moc kvalitní, ale hlavně, že je ekologický. A to i za cenu vyšších nákladů.
Recyklovaný je prostě dražší.

Ten druhý

Papír s certifikací FSC

krásný a kvalitní a přitom plně ekologický a fér. Lidé takové mají rádi, protože nese značku, která je respektovaným garantem.
Cože? Je levnější než recyklovaný?

KTERÝ SI VYBERETE?

Tiskárna AF BKK

jako první tiskárna v Praze získala certifikaci FSC. I vy tak můžete mít jistotu, že vaše tiskoviny se značkou FSC nepřispívají k devastaci lesů či pralesů a nepodporují nezákonnou těžbu.

A přitom můžete mít i jistotu, že váš zájem o ochranu planety a jejího bohatství, nestojí více, než je opravdu nutné a potřebné.

 

Cerfifikát FSC zvyšuje reklamní hodnotu Vašich tištěných materiálů

certifikat FSC zvyšuje hodnotu tiskovin

Podívejte, co jsme například tiskli pro klienty s certifikací FSC

Chcete tisknout s certifikací FSC?

FSC – záruka dobrého původu dřeva

Organizace FSC (Forest Stewardship Council) vytvořila unikátní systém certifikace lesů i podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že výrobek s visačkou FSC nepřispívá k devastaci lesů či pralesů ani nepodporuje nezákonnou těžbu.

Co znamená FSC v českých podmínkách?

Lesní certifikace FSC = soubor požadavků směřujících k obnově zdravých smíšených a listnatých lesů obhospodařovaných šetrným způsobem.

  • podle FSC se v lesích při těžbě nesmějí vytvářet velké paseky, používat hnojiva ani nebezpečné chemikálie
  • v lese se ponechává část dřeva k zetlení
  • v lese se ponechávají doupné stromy jako hnízdiště ptáků
  • v obzvláště citlivých částech lesa se omezuje hospodaření
  • přednostně jsou zaměstnáváni místní obyvatelé

Přínosy tisku na FSC certifikovaný papír

  • ekologičtější a ekonomičtější řešení než tisk 
na recyklovaný papír
  • garance jasného původu dřeva a zpracovatelského řetězce
  • možnost označit vlastní vytištěné materiály prestižní značkou FSC a zřetelně se na trhu odlišit od všech, kteří nadále tisknou na papír nejasného původu

POCHLUBTE SE I VY CERTIFIKÁTEM FSC

Poptejte tisk s certifikací FSC