Požadavky na PDF soubory

Při tvorbě a kontrole tiskových PDF dokumentů je třeba vycházet z mezinárodně uznávané normy PDF/X-1a:2001 (norma ISO 15930-1), která je přímo určena pro maximálně bezpečnou přípravu a výměnu grafických PDF dat v prepressu. PDF soubor vytvořený v souladu s touto normou musí splňovat m.j. následující požadavky:

 • PDF soubor musí být ve verzi 1.3, binárně kódovaný
 • Veškeré objekty musí být uloženy v barevném prostoru CMYK nebo v šedé škále, případně definovány přímými barvami Pantone. Žádné objekty nesmí být v RGB nebo LAB prostoru a nesmí obsahovat vložené ICC profily.
 • Všechny použité fonty musí být vložené, alespoň jako podmnožina znaků. Fonty ve formátu True-Type nejsou povoleny.
 • Nesmí se používat zabezpečení a šifrování dokumentu
 • Veškeré objekty musí být vloženy v dokumentu, obrazová data musí být ve vysokém rozlišení (OPI funkce jsou zakázány)
 • Musí být korektně definovány rámečky spadávky a čistého formátu (BleedBox, TrimBox). Formát média musí být minimálně o 5 mm větší něž spadávka a spadávka musí mít minimálně 3 mm.
 • Žádné objekty by neměly ležet mimo formát (MediaBox)
 • Dokument nesmí obsahovat objekty s nastavením průhlednosti (ty vznikají většinou exportem přímo z aplikací do PDF). Je třeba tyto objekty přerastrovat do bitmapy.
 • Dokument nesmí obsahovat vložené PostScriptové fragmenty, JavaScript, objekty typu formulář, záložka, článek, link, video, zvuk apod.
 • Musí být definován stav trappingu (Ano-Ne)
 • Musí být vloženy informace o datu poslední úpravy dokumentu a zdrojovém programu
 • Dokument nesmí obsahovat alternativní obrazová data a přenosové funkce

Pro bezproblémové zpracování tiskových souborů a zajištění optimální kvality tisku je třeba dále dodržet následující požadavky:

 • Jméno dokumentu smí obsahovat pouze písmena bez diakritiky nebo číslice a podtržítko ( _ ) místo mezer
 • Všechny stránky v dokumentu musí mít stejnou velikost a orientaci. Stránky by měly být umístěny na výšku (Portrait). Je možno ukládat buď jednotlivé strany nebo bloky po více stranách. Pokud je v jednom souboru uloženo více stran, musí být seřazeny vždy vzestupně za sebou.
 • Stránky je třeba ukládat vždy na střed, s ořezovými značkami a min. 3 mm přesahem (spadávkou) ze všech čtyř stran
 • Dokument je třeba ukládat jako kompozitní, ne separovaný. Nepoužívejte soubory DCS.
 • Obrázky by měly mít rozlišení nejméně 300 dpi, pérovky nejméně 600dpi. Vyšší rozlišení než 450 dpi u obrázků a 1200 dpi u grafiky nemá význam a pouze zvětšuje velikost tiskového souboru. Obrázky je třeba ořezávat na velikost v jaké jsou použity na straně. JPEG kompresi je vhodné používat pouze s nastavením maximální kvality.
 • Při separaci do CMYKu dodržujte prosím u tmavých částí obrazu maximální pokrytí barvou 280 %. (součet plošného pokrytí jednotlivých kanálů CMYK). Vyšší pokrytí než 280 % se neprojevuje vyšší sytostí černé barvy, pouze přináší technologické problémy se schnutím vysokého nánosu barvy a ohrožuje tak kvalitu a termín dodání tiskoviny.
 • Ve výsledných souborech by neměly být uloženy žádné ICC profily. Při standardním nastavení našeho RIPu jsou veškeré obsažené ICC profily ignorovány.
 • Černý text (100 % K) by neměl být menší než 5 bodů a měl by mít nastaven přetisk. Barevný (soutiskový) text by neměl být menší než 7 bodů. Negativní text (například bílý na černé ploše by neměl být menší než 8 bodů.
 • Minimální doporučená šíře čáry u tenkých linek je 0,1 mm

Naše tiskárna není oprávněna bez vašeho souhlasu zasahovat do Vámi připravených dat. Jen správně připravená data umožní správné a rychlé zpracování na našem CTP a dodržení termínu vytištění zakázky.