František Drtikol byl génius fotografie. Možnost tisknout takto výpravnou knihu o jeho díle pro nás byla čest a zároveň závazek, aby vše dopadlo výborně.Taková kniha nevzniká tím „jednoduchým“ způsobem, kdy dostanete tisková data, specifikaci papíru a vazby a pouze tisknete. Na výrobě takové knihy se podílí řada odborníků a je to komplexní proces, kdy se hledají vhodné metody, papíry, rastry, … Pokud vyrábíte špičkový produkt, víte, o čem je řeč. Na detailu záleží.

FRANTIŠEK DRTIKOL

Etapy života a fotografického díla / Secese – Art deco – Abstrakce /

František Drtikol byl génius fotografie. Možnost tisknout takto výpravnou knihu o jeho díle pro nás byla čest a zároveň závazek, aby vše dopadlo výborně.

Taková kniha nevzniká tím „jednoduchým“ způsobem, kdy dostanete tisková data, specifikaci papíru a vazby a pouze tisknete. Na výrobě takové knihy se podílí řada odborníků a je to komplexní proces, kdy se hledají vhodné metody, papíry, rastry, … Pokud vyrábíte špičkový produkt, víte, o čem je řeč. Na detailu záleží.

Samotnému tisku knihy předcházela řada tiskových zkoušek

Papír je samozřejmě základ. Bylo nutné vyzkoušet celou řadu druhů a testovat nastavení grafické úpravy jednotlivých reprodukcí s ohledem na jas a kontrast. Jde o fotografie výjimečného fotografa, proto je jejich věrnost naprosto klíčová.

Jelikož reprodukce měly být tištěny duplexem (tisk ze dvou barev, kdy jedna barva je kreslící a druhá kontrastní), byla ke kontrastní černé barvě hledána optimální přímá kreslící barva. Vše samozřejmě záleželo na potiskovaném papíru.

Byly zkoušeny i dva druhy tiskových rastrů – klasický autotypický a nestandardní stochastický.

Díky všem těmto tiskovým zkouškám byl nalezen optimální způsob, jak knihu tisknout.

Jako papír byl vybrán materiál s názvem 150g Hello Fat Matt 1.3 Natural, kde 1.3 znamená zvýšený volumen a Natural je označení barvy.

Jako přímá kreslící barva byla vybrána speciální Pantone barva, jejíž složení bylo udáno procentuálním zastoupením jednotlivých komponent, ze kterých se pantone barvy míchají.

Kniha je složena ze dvou dílů, kdy oba jsou opatřeny tzv. americkým přebalem a obě publikace jsou následně vloženy do pouzdra. Vše tak tvoří harmonický celek, který je pro publikace tohoto typu nezbytný.

Aby se obě publikace, vč. přebalů daly do pouzdra bez problémů vsunout, byly udělány tzv. slepé makety knih vč. přebalů a to z materiálů, které byly následně použity pro produkční tisk. Na základě těchto slepých maket bylo navrhnuto pouzdro na míru.

Samotný produkční tisk

Tisk byl za přítomnosti klienta, který si hlídal nastavení/sladění barev v reprodukcích.

Mezi tiskem a prvním knihařským zpracováním bylo ponecháno dostatek času na to, aby barva na tiskových arších dostatečně zaschla a při falcování a následném zavěšení do vazby V8 nedocházelo k obtahování barvy na protilehlé stránky.

Samotná speciální pantone barva byla míchána pro tento účel, resp. v její formulaci byla obohacena o sušidlo.

Knihařské zpracování

Knihařské zpracování bylo kontrolováno a nahlíženo, hlídal se každý technologický postup.

… a krásná kniha věnovaná životu a dílu Františka Drtikola je na světě

 

Ve výsledku vznikla kvalitní publikace, která nemá na našem knižním trhu nemá obdoby.

 

Níže pak už jen technologické specifikace knihy:

  • rozměr: 245×330 mm
  • rozsah: 256 stran (1. díl), 260 stran (2.díl)
  • barevnost: 2/2 K + speciální pantone barva (hnědá)
  • vazba: V8
  • papír: 150g Hello Fat Matt 1.3 Natural
  • osvit:stochastický rastr

Tiskli jsme knihu František Drtikol

Tiskli jsme knihu František Drtikol

Tiskli jsme knihu František Drtikol

Tiskli jsme knihu František Drtikol

 

Tato dvojkniha získala Čestné uznání (Honorable Mention) v soutěži o nejlepší fotografickou publikaci východní Evropy 2013 – 2014

 

ALL FOOTBALL — Areli https://www.football-shirtssale.com/ Sportswear United Kingdom Cheap Football Shirts shop:https://www.football-shirtssale.com/
It must be difficult attempting to provide you with a new football kit design. Whatever the occasion, customized T-shirts are perfect when a plain boring printed T-shirt simply won’t do. From the cheap football shirts uk stadium stands to your front room couch, pay homage to the game with Nike® NFL sport kits , NFL hats , shirts and more Monaco Home Football Shirt 2018/2019 officially licensed NFL gear. Lamp Thought Icon Png Luxury 13 Sporty Soccer Football Icons Freebie Pinterest images and photos assortment that posted right here was fastidiously selected and uploaded by Rockymage crew after choosing the cheap Celtic football shirts ones which can be best among the others.
Shoulder numbers are normally 4″ numbers, positioned 2″ from the top of Celtic home Football Shirt 2018/2019 the shoulder on the custom football kit. We’ve got personal factories to supply soccer kits Q:How is the quality9 A:We only sale excellent football kits. Design customized camouflage kits , hoodies, t-shirts, hats and equipment so as to add extra fashion Celtic Away Football Shirt 2018/2019 to your crew’s appearance. Take a minute to fill out the request kind with some data about your customized football uniforms.
Our personalised T-shirts have been examined cheap premier league football kits for lasting efficiency as we all know how vital high quality is for you if you design your personal T-shirt. Peronalise T-shirts with your personal design or select PSV Eindhoven Home Football shirt 2018/2019 from a number of thousands of ready obtainable T-shirt design templates. Wooter Attire means that you can create absolutely customizable football uniforms. The VO2 Football Shirt Manchester United 3rd Away Football Shirt 2018/2019 is the basic garment for every soccer crew.