Co jsme také vyráběli

Prodejní stojan láhev Finlandia.

Plnobarevný ofsetový tisk 4/0 CMYK + jednostranný tiskový lak lesklý na bezdřevý natíraný křídový papír lesklý gramáže 150g. Ochrana povrchu lakem či laminací je u tiskoviny tohoto typu nutná.

Po tisku následovalo kašírování tiskového motivu s tzv. protitahem na 2 mm plnou lepenku. Protitah je nepotištěný materiál stejného typu jako je tištěný tiskový motiv. Slouží k tomu, aby zakryl šedou/hnědou stranu lepenky a aby se lepenka po kašírování nekroutila.

Po kašírování následoval výsek tvaru z vyrobené výsekové formy.