Víme dobře, že to, co od nás samozřejmě čekáte, je

Podpora

Je tu pro vás a pro vaši jistotu.

Jak připravit data pro výrobu

Tiskové podklady jsou nedílnou součástí zadání zakázky a proto je nutné jim věnovat patřičnou pozornost.

Pokud si nebudete vědět rady, rádi vám pomůžeme – zavolejte nebo napište:

  +420 284 028 845, 846
  ctp@afbkk.cz

Více na straně Kontakt

Jak připravit tisková data

Jako závazné podklady k tisku slouží objednávka s přesnou specifikací tiskoviny, maketa tiskoviny a tisková data zaslaná elektronicky (mailem, FTP) nebo dodaná na vhodném nosiči.

Možnosti předání dat

Data na vhodném médiu je možno zaslat poštou, kurýrem či donést osobně.

Soubory do velikosti 40 MB (zabalené jako ZIP) je možno zaslat e-mailem na adresu obchod@afbkk.cz.
Pro větší objem dat kontaktujte obchodní oddělení.

Formáty tiskových dat

Tisková data přijímáme pouze v souborech formátu PDF. Dodání tiskových podkladů v jiném formátu (např. soubory Microsoft Office, grafické aplikace, bitmapy a jiné otevřené formáty) je možné pouze po předchozím odsouhlasení pracovníky obchodního oddělení. Náklady spojené s nezbytnou úpravou těchto dat a převedením do tiskového PDF souboru budou zákazníkovi vyúčtovány.

Pro bezproblémové zpracování dat a optimální kvalitu tisku je třeba dodržet Požadavky na tiskové soubory (viz níže).

Postup vytvoření souboru PDF

Korektní postup vytvoření souboru PDF je tisk ze zdrojové aplikace do PostScriptového souboru pomocí Adobe tiskového ovladače a poté převod do PDF pomocí Acrobat Distilleru. Aktuální verzi Adobe tiskového ovladače pro váš operační systém je možno zdarma stáhnout na webu společnosti Adobe.

Přímé generování PDF souborů z aplikací které to umožňují (InDesign, Quark, Corel atd.) rozhodně nedoporučujeme, vždy prosím používejte složitější, ale spolehlivější postup přes Acrobat Distiller.

Specifické požadavky na data pro jednotlivé druhy tiskovin:

Tiskoviny s přímými barvami

Při pojmenování přímých barev se nesmí používat diakritika a mezery. Každá přímá barva musí mít jednotné označení v celém dokumentu.

Brožury

U brožur je nezbytně nutné dodat s daty také vytištěnou maketu tiskoviny. Je možno ukládat jako soubory buď jednotlivé strany nebo bloky po více stranách. Pokud je v jednom souboru uloženo více stran, musí být seřazeny vždy vzestupně za sebou.

Tiskoviny s výsekem

Součástí tiskových dat jsou také data pro výrobu raznice. Data pro raznici musí být v tiskovém souboru uložena jako obrysy v přímé barvě pojmenované „raznice“. Přímá barva raznice musí mít nadefinován přetisk obrysu. U složitějších výseků (např. krabičky) je vhodné nechat zkontrolovat data pro raznici s předstihem, ještě před vytvořením definitivního tiskového souboru.

Tiskoviny s lepením

Místa, kde bude tiskovina lepená musí být bez tisku.

Vícejazyčné tiskoviny

Připravujete-li tiskovinu s jazykovými mutacemi, informujte se předem na způsob jejich uložení do souborů.

Náhled a nátisk

Nejpoužívanější variantou pro schvalování dat je zhotovení kontrolního náhledu vyřazeného archu v měřítku 1:1 na barevném plotru. Tento náhled je možné zaslat zákazníkovi také elektronicky (e-mailem) ve formě PDF souboru. Kontrolní náhled neslouží jako vzor barevnosti. Pro simulaci barevnosti výsledného tisku nabízíme cetifikovaný nátisk dle standardů ISO.

Požadavky na tiskové PDF soubory

Při tvorbě a kontrole tiskových PDF dokumentů je třeba vycházet z mezinárodně uznávané normy PDF/X-4:2010, která je přímo určena pro výměnu grafických PDF dat v prepressu. Doporučené nastavení výstupu. PDF soubor vytvořený v souladu s touto normou musí splňovat m.j. následující požadavky:

 • PDF soubor musí být ve verzi 1.6.
 • Veškeré objekty doporučujeme uložit v barevném prostoru CMYK nebo v šedé škále, případně definovat přímými barvami Pantone. Objekty v RGB nebo Lab prostoru budou automaticky převedeny do cílového tiskového profilu (PSO_Coated_V3). Barevný převod dat je proveden standartním způsobem pro CMM konverzi (vložený RGB profil se použije jako zdroj, způsob převodu je ‚Perceptual‘).
 • Všechny použité fonty musí být vložené, alespoň jako podmnožina znaků.
 • Nesmí se používat zabezpečení a šifrování dokumentu.
 • Musí být korektně definovány rámečky spadávky a čistého formátu (BleedBox, TrimBox). Formát média musí být minimálně o 5 mm větší něž spadávka a spadávka musí mít minimálně 3 mm.
  Žádné objekty by neměly ležet mimo formát (MediaBox).
 • Dokument nesmí obsahovat vložené PostScriptové fragmenty, JavaScript, objekty typu formulář, záložka, článek, link, video, zvuk apod.

Pro bezproblémové zpracování tiskových souborů a zajištění optimální kvality tisku je třeba dále dodržet následující požadavky:

 • Všechny stránky v dokumentu musí mít stejnou velikost a orientaci. Pokud je v jednom souboru uloženo více stran, musí být seřazeny vždy vzestupně za sebou.
 • Obrázky by měly mít rozlišení nejméně 300 dpi, pérovky nejméně 600dpi. Vyšší rozlišení než 450 dpi u obrázků a 1200 dpi u grafiky nemá význam a pouze zvětšuje velikost tiskového souboru. JPEG kompresi je vhodné používat pouze s nastavením maximální kvality.
 • Při separaci do CMYKu dodržujte prosím u tmavých částí obrazu maximální pokrytí barvou 300 %. (součet plošného pokrytí jednotlivých kanálů CMYK). Vyšší plošné krytí bude automaticky redukováno dle výstupního tiskového profilu. Vyšší pokrytí se neprojevuje vyšší sytostí černé barvy, pouze přináší technologické problémy se schnutím vysokého nánosu barvy a ohrožuje tak kvalitu a termín dodání tiskoviny.
 • Ve výsledných souborech by neměly být uloženy žádné CMYK ICC profily. Při zpracování tiskových dat budou tyto profily ignorovány.
 • Černý text (100 % K) by neměl být menší než 5 bodů a měl by mít nastaven přetisk. Barevný (soutiskový) text by neměl být menší než 7 bodů. Negativní text (například bílý na černé ploše by neměl být menší než 8 bodů.
 • Minimální doporučená šíře čáry u tenkých linek je 0,1 mm.

 

Digitální tisk bílou barvou
 • Bílou barvu je třeba připravit jako pátou* barvu s názvem White nebo white.
  CMYK 0/0/0/0 není žádná barva, tedy ani bílá.
  (* může být přiřazena jakákoliv zástupná barva, ale označená White nebo white)
 • Příprava obrázků (ve vektorech) pro tisk bíle – idealně BW obrázek převést na inverzní, ale samozřejmě záleží na záměru grafika. Pak je třeba označit barvu jako White (nebo white) – dá se například ve Photoshopu převést do režimu duplex a označit barvu jako White.
 • Při kombinaci barevného tisku s bílou, musí být nastaven správně přetisk.

Možné problémy při přípravě dat

Jako závazné podklady k tisku slouží objednávka s přesnou specifikací tiskoviny, maketa tiskoviny a tisková data zaslaná elektronicky (mailem, FTP) nebo dodaná na vhodném nosiči.

Záměna počtu stran a listů

Při poptávání ceny tiskovin je třeba dávat pozor na záměnu počtu stran a listů, každý list má dvě strany.

Výběr přímých barev

Pokud vybíráte přímou barvu pro své firemní materiály, vybírejte ji vždy dle papírového vzorníku Pantone barev, který je k dispozici v tiskárně či grafickém studiu a nikdy ne podle toho, jak vypadá na vašem monitoru.

Tisk na spadávání

Pokud má být tiskovina potištěna až do kraje, musí tištěný motiv přesahovat přes okraj o cca. 2–3 mm na každé straně. Tento přesah (spadávání) se odstraní při výseku nebo při konečném ořezu na čistý formát.

Tisk na barevný papír

Při volbě barevnosti nezapomeňte, že tiskové barvy v ofsetu jsou transparentní (průhledné) a přebírají barvu tiskového podkladu. Pokud je barva podkladu jiná než bílá, ovlivní to i výsledný odstín potištěné plochy.

Tisk na matný křídový papír

Tisková barva na matné křídě obecně hůře schne a je náchylná k oděru při následné manipulaci. Doba schnutí barvy má samozřejmě vliv na termín zhotovení zakázky. Pokud požadujete expresní termín tisku a máte možnost volby, je vhodnější dát tiskovinu na křídu lesklou. Odolnost proti oděru je možno zvýšit lakováním po tisku, které velmi doporučujeme zejména u vyšších gramáží.

Okraje u brožury V1

U brožury V1 (sešitová) s větším počtem stran jsou vnitřní listy na boku více oříznuty než listy vnější (o tloušťku hřbetu). Toto je třeba respektovat již při návrhu brožury, případně ponechat širší nepotištěné okraje.

Omezení při výseku

Pokud si sami navrhujete tvar tiskoviny pro výsek, je vhodné výsledek vždy konzultovat s tiskárnou. Vysekávat se dají i složité tvary, jsou zde ale určitá omezení – např. se špatně vysekávají dlouhé úzké špičky. Také je třeba dodržovat technologické mezery mezi jednotlivými užitky (můstky) a mezi drážkami pro ohyb.

Otázky a odpovědi

Nemám konkrétní představu jak má naše tiskovina vypadat. Poradíte mi, vytvoříte mi nějaké návrhy?

Samozřejmě. Součástí naší tiskárny je dobře vybavené grafické studio. Nejprve dle Vašeho přání zhotovíme grafický návrh vaší tiskoviny a po jeho schválení zákazníkem následně vytvoříme podklady pro tisk.

Jaké podklady potřebujete pro tisk?

Nejvhodnější jsou tiskové podklady v elektronické podobě, nejlépe ve formátu PDF – viz Jak připravit tisková data. Zejména u složitějších zakázek je třeba dodat kromě tiskových podkladů i maketu (vzor výsledné podoby) tiskoviny.

Jak vám mohu předat data?

Možností je více:

 • Na vhodném médiu – poslat poštou, kurýrem či donést osobně.
 • E-mailem na adresu ctp@afbkk.cz.
 • Nejlépe však na náš FTP server ftp.afbkk.cz. Přístupové jméno a heslo vám sdělí pracovníci obchodního oddělení.
Máte nějaký ceník tisku?

Bohužel, žádný univerzálně použitelný ceník tisku nemáme. Náš výrobní sortiment je velmi široký a prakticky každá zakázka je v něčem specifická. Vždy proto počítáme ceny individuálně pro konkrétní zakázku. Můžete použít formulář pro odeslání vaší konkrétní poptávky našemu obchodnímu oddělení.

Do kdy jste schopni zpracovat cenovou kalkulaci pro konkrétní zakázku?

U běžných kalkulací poptávaných během pracovní doby obchodního oddělení odpovíme zpravidla do 4 hodin od zadání, u složitých zakázek nebo zakázek spojených s kooperací dle dohody (zpravidla do 24 hodin).

Jaký je minimální náklad pro tisk?

Vytiskneme vám jakýkoliv náklad. U velmi malých nákladů (1–500 ks) je však cena za jeden kus vyšší. Je proto vhodné zakázku konzultovat s pracovníky obchodního oddělení, kteří vám navrhnou nejvýhodnější řešení. Jednou z možností malonákladového tisku je tisk digitální.

Do kdy jste schopni mi zakázku vytisknout?

Po dohodě v co nejkratším možném termínu dle charakteru a nákladu zakázky. Tiskneme na špičkových strojích v dvousměnném provozu včetně sobot a nedělí a proto máme velmi krátké dodací lhůty. Při požadavku na expresní termín je však třeba respektovat určitá technologická omezení, abychom mohli zaručit optimální kvalitu výsledné tiskoviny.

Kdy si mohu vyzvednout hotovou zakázku?

V pracovní dny od 7.00 do 17.00 h, po dohodě je možno zakázku vyzvednout i mimo uvedenou dobu a o víkendech.

Můžete mi hotovou zakázku přivézt?

Samozřejmě, v rámci komplexních služeb zákazníkům zajišťujeme i dopravu zakázky na místo určení. Při požadavku na dopravu zakázky je třeba přesně udat místo a čas dodání zakázky a uvést kontakt na osobu odpovědnou za převzetí.

Slovník pojmů

Barvy a barevnost

Barevnost tiskoviny se udává počtem barev na líci a na rubu, například 4/1 znamená čtyři barvy z jedné strany a jedna barva z druhé. Tiskové barvy dále rozlišujeme na procesní (škálové) a barvy přímé.

 • Procesní barvy (azurová, purpurová, žlutá a černá – angl. zkratka CMYK) se používají pro většinu běžných barevných tiskovin, které obsahují barevné fotografie.
 • Přímé barvy slouží k tisku barevných odstínů, které není možné pomocí procesních barev reprodukovat nebo se používají u tiskovin, kde by tisk čtyřmi barvami nebyl ekonomický. Přímé barvy se obvykle označují názvem barvového systému, číslem a jedním nebo více písmeny (např. Pantone 2748C).
CTP

CTP – (z angl. Computer To Plate) je technologie přímého osvitu tiskového obrazu z počítače na tiskovou desku. Její výhodou je vysoká přesnost umožňující bezchybný soutisk a vysoká kvalita obrazu bez úbytku kresby ve světlech a stínech (rozsah 2% – 98%).

Falcování a bigování

Falcování je obvyklý výraz pro strojní skládání papíru. Pokud chcete například ceník formátu A4 vložit do podlouhlé obálky typu DL, je třeba ho složit na třetiny tzn. na dva lomy. Pokud je papír silnější (170 g/m2 a více), je třeba použít bigování. Bigování znamená vytvoření žlábku v silnějším materiálu tak, aby se dal lépe a přesněji složit.

Gramáž papíru

Gramáž je obvyklý výraz pro plošnou hmotnost papíru, která (velmi zjednodušeně) vyjadřuje tloušťku papíru. Nejběžnější kancelářský papír má gramáž 80 g/m2, Pro plnobarevné tiskoviny se obvykle používá křídový (natíraný) papír, nejčastěji v gramáži 115–300 g/m2. Pro reprezentativní tiskoviny se používají speciální grafické papíry všech myslitelných odstínů a struktur s gramáží 100–350 g/m2.

Laminování

Laminováním rozumíme pokrytí povrchu tiskoviny průhlednou plastovou fólií. Takto upravený povrch velmi dobře odolává vlhkosti a znečištění a tiskovina získá vyšší mechanickou odolnost. Laminovací folie mohou mít různou tloušťku a mohou být s lesklým, matným, speciálním nebo strukturovaným povrchem.

Lakování

Při lakování nanášíme na povrch tiskoviny bezbarvý lak s lesklým nebo matným povrchem. Rozlišujeme tři základní druhy laku:

 • Tiskový lak – nanáší se přímo v poslední věži běžného tiskového stroje a je proto levný a snadno použitelný. Slouží spíše k ochraně povrchu tiskoviny, protože výsledný efekt není příliš výrazný.
 • Disperzní lak – nanáší se v tiskovém stroji, který musí být vybaven příslušným přídavným zařízením a výkonným sušením. Disperzní lak dosahuje při relativně příznivé ceně dobrého výsledného efektu.
 • UV lak – nanáší se mimo tiskový stroj ve speciálním lakovacím stroji až po dokonalém zaschnutí tiskové barvy. Výsledný efekt lakování je nejvýraznější a blíží se (i cenově) lesklé laminaci.
Náklad

Náklad znamená počet výtisků. Tento údaj je důležitý pro stanovení ceny, protože často významná část výrobních nákladů na tiskovinu má fixní charakter a zejména u malých nákladů to má zásadní vliv na kusovou cenu.

Parciální lak

Pokud nelakujeme celou plochu tiskoviny, ale pouze její část kterou chceme zvýraznit, jedná se lakování parciální (částečné). Velmi dobrého efektu je možno dosáhnout kombinací matného laminování a lesklého parciálního UV laku.

Prepress, press, postpress

Módní pojmy původem z angličtiny, se kterými se dnes setkáte na mnoha místech. Označují jednotlivé části výrobního procesu.

 • Prepress – předtisková příprava
 • Press – proces tisku
 • Postpress – dokončující zpracování
Vazby brožur a knih

Knižní vazby se označují dle příslušné oborové normy V1–V8, nejčastěji používané jsou druhy V1, V2 a V8.

 • vazba V1 – jedná se o sešití dvěma kovovými skobičkami ve hřbetu, jako např. u školních sešitů. Proto se jí také někdy říká sešitová. Je to poměrně kvalitní a levná vazba, je ale omezena max. počtem cca 80 stran (dle tloušťky papíru).
 • vazba V2 – vazba lepená, oblíbený paperback. Univerzální vazba vhodná pro většinu spotřebních tiskovin. Její kvalita závisí na použitém papíru a výrobní technologii.
 • vazba V8 – velmi kvalitní pevná vazba pro náročné publikace zaručující snadné otevírání a dlouhou životnost. Složky papíru jsou šité nití, kniha je opatřena pevnými deskami, případně i přebalem a dalšími specialitami.

Upozornění

Naše tiskárna není oprávněna bez vašeho souhlasu zasahovat do vámi připravených dat. Jen správně připravená data umožní správné a rychlé zpracování na našem CTP a dodržení termínu vytištění zakázky.

Zjistěte, co vše vám můžeme nabídnout:

Návrh

Tisk

Dokončující zpracování

Doručení

Technické vybavení

Podpora